Work and Holiday Australia

โครงการ Work & Holiday Australia ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว พร้อมทำงานในออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์เข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย เรียนรู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวออสเตรเลีย ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยรัฐบาลออสเตรเลีย และไทยประกาศตกลงเพิ่มโควต้ารับผู้สมัตรมากขึ้นแต่มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กดโควต้าหน้า website ด้วยตัวเอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และยื่นเอกสารคำร้องขอ Work Holiday Visa ด้วยตัวเองเช่นกันที่ VFS Center ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

 

Study English Course & Work at Meat Factory 2022

Study General English Course  This course is designed to help you improve your English and communicate with confidence in any situation. You will work on your accuracy and fluency across all the skills, whilst learning and using new vocabulary and grammar.

At the end of a period of study of General English, you will:

Be able to understand more of the English around you, both what you see and hear

Be better able to take part in conversations – with confidence in fluency, clarity & accuracy

Have a better knowledge of English grammar, and how to use it

Know how to choose the right word for the right situation

Have a wider vocabulary in English, and be able to use it on familiar topics.

Class Timetable: 8:00am – 12:00pm MON – FRI

Class hours per week: 20 hours per week

Quiz or Test: on the 3rd week each month

English Level: Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced

Core Classes: Knowledge of Grammar- practice using different tense and natural contexts, Learn Topic based vocabulary, Practice pronunciation word,  sentence, connected speech, Variety of listening and use in real life situation, Practice writing tasks from media task, biographies, formal emails, Learned to nature phrase, practice conversation with native teachers.

Program Conditions * Student must hold Work & Holiday Visa

1.Day Time General English 12 weeks or more

2.Apply work hours 38 hours

3.Pay Rate and location in Brisbane

4.Under Administration in TASK LABOUR AUSTRALIA

5.Medical Test $ 250 at TLA Brisbane * For Beef Factory additional vaccination is mandatory.

*All Fees are non refundable

Location to Work: Brisbane Area: Murarrie ( chicken ) / Wacol ( Bacon & Ham ) / Dinmore ( Beef)

QLD Rural Area: 1- hours drive from Brisbane

Average work hours: 38 hours per week

Contract Type: Ongoing Casual

Minimum Pay Rate: * Salary is deposited to student bank account every weekly

 • Chicken: AM Shift: $26.26+super / PM Shift: $29.41+super
 • Beef Pork Bacon: AM Shift: $25.41 + super / PM Shift: $28.46+super

AM / PM shift hour: * Timetable may change without notification

 • AM: 5:00am – 2:30pm
 • PM: 3:30pm – 11:30pm

Accommodation: Arranged by student or stay at school accommodation if available.

Transportation: Bus, Tram, Train

English Level Requirement: Intermediate or Higher

Orientation: After student receives Work Holiday Visa 462, VDO Zoom meeting and job interview may be conducted

Process Time Line:

1.English Course Application & Resume

2.Acceptance Letter

3.Full Payment

4.Job Factory Application: TLA

5.Phone Interview

6.Approved Job

7.Introduction Zoom Meeting by TLA team

8.Prepared documents for job placement

9.Medical Test

10.Arrive at onsite and start working

Work and Holiday Visa 

* เนื่องจาก Work Holiday Program เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับรัฐบาลไทย ดังนั้นขั้นตอนการลงทะเบียนขอโควต้า ขอใบรับรองจากกรมกิจกรรมเด็กเเละเยาวชน และการดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า Working Holiday Visa ผู้สมัครต้องดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด ควรดูข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจโครงการ Work Holiday Visa Program มากขึ้น

ประกาศจากประเทศออสเตรเลีย Australian Minister of Homeaffairs จำนวนโควต้าผู้สมัคร Work Holiday Program in Australia

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร Work Holiday Program in Australia ที่กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน

Apply Work Holiday Visa ผู้ที่สนใจหลักสูตร Work Holiday Program Australia ต้องดำเนินการสมัครยื่นขอ Work Holiday Visa ด้วยตัวเองโดยสามารถดูรายละเอียดเเละขั้นตอนได้จาก Australian Immigration Home Affairs

คุณสมบัติในการยื่นขอ Work Holiday Visa Australia

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุ18-30 ไม่เกิน30ปี ณ วันยื่นวีซ่า

3.จบปริญาตรี

4.มีผลภาษาIELTS 4.5ประเภทไหนก็ได้ ทุกbandต้องไม่มีbandไหนต่ำกว่า4.5

5.กดโควต้าได้

6.Bank Statement $5000AUD+

***ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ ต้องหาที่พักและสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันได้ไม่เกิน 6 เดือน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • พัฒนาภาษาอังกฤษเร็วและได้ผลจริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงาน และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
 • เรียนรู้การทำงานแบบสากล และเข้าใจ และปรับการทำงานให้อยู่ในระบบ team work แบบสากลในโรงแรมชั้นนำระดับ 4-5 ดาวของประเทศออสเตรเลีย
 • รายได้ Full time มาตรฐานตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย $19.50  ประมาณ $800-$1,000 ต่อสัปดาห์ (17,000-22,000 บาท ต่อสัปดาห์)
 • สามารถสมัครเรียนต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลีย ทำงานระยะยาว Student Visa ( Work & Study ) , Temporary Work Visa, Trainee Visa ( Internship Program)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ IELTS 4.5
 • ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 • มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • มีความประพฤติและสุขภาพดี

Chef  $19 Melbourne

Retail Assistant  $19 Brisbane

Retail Assistant for Fruit Shop   $18 Brisbane

Retail Sales Consultant  $19  Carindale

Permanent Full-Time Car Park  $19 Brisbane

Retail Assistant  $19 Brisbane

Retail Store Assistant $18  Brisbane

Waiters $19 Albion

Wait Staff  $19 Fortitude Valley

Bar Staff  $19  Fortitude Valley

Kitchen Hands   $18  Fortitude Valley

All-rounder barista /waiter  $19  Hamilton

Experienced Waiting Staff  $20 Kangaroo Point

Front of House All Rounder $19 Brisbane

Nanny $30 Hobart

Nanny $35 Annandale Sydney

Nanny $25 Toorak Melbourne

Retail at ALDI $25.30 Brisbane

Cotton Farm Hand Hillston $26.03 Wagga Wagga NSW

Farm Hand Trangie $24.06

Tomato Picker & Packer $24.36 Sunshine Coast

Mango Harvest Workers $24.3 Dimbulah Cairns

Mushroom Farm Box Attendant $24.36+OT Brisbane

Egg Collector $24.36 Millmerran QLD

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนสร้าง login ขอ password ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.กดโควต้า ออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (รอบละ 2,000 คน)

3.เมื่อกดโควต้าได้แล้ว ให้ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และออนไลน์ (รอบละ 2,000 คน)

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่  กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่อยู่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483 
E-mail : [email protected] 

2. การกดโควต้า

ก่อนกดผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS  4.5 ทุกทักษะ หรือคะแนน TOEFL iBT คะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ * กดโควต้ารอบที่1 ประมานเดือน กรกฎาคม และรอบที่2 ประมานเดือน กุมภาพันธ์  

วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของ ดย. http://dcy.go.th/webnew/main/ ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

 

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอโควต้ามีดังนี้

1.ใบสมัคร ฉบับจริง

2.บัตรประชาชน ทั้งสำเนาและฉบับจริง

3.ทะเบียนบ้าน ทั้งสำเนาและฉบับจริง

4.หนังสือเดินทาง Passport ทั้งสำเนาและฉบับจริง

5.หลักฐานทางการเงินรับรองเงินบัญชี $5000AUD ทั้งสำเนาและฉบับจริง 

6.แผนการเดินทางคราวๆ ไม่เกิน1หน้า เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ฉบับจริง

7.ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ทั้งสำเนาและฉบับจริง

8.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งสำเนาและฉบับจริง

9.หลักฐานที่เกี่ยวกับผลการทดสอบทักษะภาษา *อย่างใดอย่างหนึ่ง* ทั้งสำเนาและฉบับจริง

10.บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หลังสมัครออนไลน์) ฉบับจริง

11.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

12.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

4. ขั้นตอนการขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1 สมัคร ImmiAccount

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นวีซ่า Work and Holiday

ขั้นตอนที่ 3 ขอใบตรวจสุภาพ

ขั้นตอนที่ 4 นัดหมาย VFS (ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในไทย)

** ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย The Trendy Office Building 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 (BTS NANA, ทางออกหมายเลข 3)   โทรศัพท์ : 02 118 7100  หรืออีเมลล์ : [email protected]  โดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย  จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

5. เอกสารในการขอวีซ่า Work Holiday Visa

1.ค่าวีซ่า $485 AUD และค่าทำไบโอเมตทริกซ์ (การถ่ายรูปภาพใบหน้า การสแกนลายนิ้วมือ 851 บาท

2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) ที่มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน สแกนหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้สแกนด้วย)

3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4.5 cm.x 3.5 cm.

4.บัตรประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงและฉบับแปล

5.ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฉบับจริงและฉบับแปล

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริงและฉบับแปล

7.หลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเรียนรด. (สำหรับผู้ชาย) ฉบับจริงและฉบับแปล

8.หลักฐานการศึกษา Transcript และใบรับรองจบปริญญาบัตร ฉบับจริงและฉบับแปล

9.หลักฐานการทำงานหลังเรียนจบ ฉบับจริงและฉบับแปล

10.หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง

11.หลักฐานการสมรส (ในกรณีสมรสแล้ว) ฉบับจริงและฉบับแปล

12.แผนการเดินทาง/Statement of purpose ฉบับจริง

13.หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ฉบับจริง

14.หลักฐานการเงิน ฉบับจริง

15.Evidence of Source of Fund (ในกรณีที่มีเงินเพิ่มเข้ามาไม่นาน)ฉบับจริงและฉบับแปล

16.Financial Support Letter ฉบับจริง

17.บัตรประชาชน Sponsor ฉบับจริงและฉบับแปล

18.ทะเบียนบ้าน Sponsor และหลักฐานเชื่อมความสัมพันธ์ถึงผู้สมัคร ฉบับจริงและฉบับแปล

19.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล Sponsor ฉบับจริงและฉบับแปล

20.หลักฐานการทำงาน Sponsor ฉบับจริงและฉบับแปล

21.หลักฐานการเงิน Sponsor ฉบับจริง

22.Evidence of Source of Fund (ในกรณีที่มีเงินเพิ่งเข้ามาไม่นาน) ฉบับจริง

23.หลักฐานเกี่ยวกับประกันการเดินทาง (Optional) ฉบับจริง

24.Letter of Offer จากสถานศึกษาที่สมัครเรียนไว้ (Optional) ฉบับจริง

พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เรียนจบใหม่มีความฝันอยากออกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิต เห็นในสิ่งที่ต่างไปจากการใช้ชีวิตเดิมๆที่ประเทศไทย และอยากได้โอกาสทำงานกับชาวต่างชาติ เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม มีรายได้เพียงพอคลอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนั้น Work Holiday Program in Australia จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์น้องๆได้เป็นอย่างดี แต่การทำงานในหลักสูตรนี้การทำงานแบบเเรงงานเต็มเวลา Full Time + OT เช่นเก็บผลไม้ ทำงานในโรงเเรม ร้านอาหาร ร้านขายของ ซึ่งน้องๆควรเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมนะคะ

หนึ่งในประสบการณ์สำคัญที่จะไม่ลืมเลยคะ คือมีครั้งนึงพี่เลือกไปทำงานฟาร์มกลางรัฐวิคตอเรีย แต่พี่ไม่ได้ศึกษาก่อนไปเรื่องอากาศและเค้าทำงานกันยังไง พอพี่ไปถึงพี่ต้องทำงานกลางแดดร้อนมากที่สถาพคล้ายคลึงทะเลทราย แทบจะเป็นลมเพราะ พี่ไปทำงานช่วงหน้าร้อนอีกด้วย ร้อนที่สุดคือ 43 องศา และได้ชั่วโมงการทำงานน้อยเพราะข้อจำกัดทางอากาศที่ร้อนเกินไป (ตัดสินใจผิดแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คะ)

งานอื่นๆที่ทำในช่วงไป Work Holiday Program in Australia เช่นงานแรกที่หาได้เลย คือ งานพนักงานเสิร์ฟที่คาเฟ่ในมหาลัยแห่งหนึ่งใน Sydney ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ 5 – 8 ชั่งโมงขึ้นอยู่กับความยุ่งของร้าน งานนี้ทำให้เราทำงานกับชาวต่างชาติเยอะมาก งานที่สอง คือ งานพาร์ทไทม์เสริฟที่ร้านอาหารไทย บรรยากาศสนุกสนานแบบไทยๆ ที่สำคัญได้กินอาหารไทยแท้ๆ ในต่างเมืองกินฟรีและยังห่อกลับบ้านได้ด้วย เจ้าของร้านใจดี งานที่สาม ไปเก็บสตรอเบอร์รี่ที่ Tasmania  งานนี้เจอแต่ชาวยุโรปล้วนๆ ( ้อย่างหล่อ เลือกไม่ถูกกันเลย ) มีคนญี่ปุ่นไม่กี่คน เป็นประสบการณ์สนุกๆปาร์ตี้ๆซะส่วนมากหลังเสร็จจากงาน งานสุดท้าย คือ งานไร่องุ่นกลางแดดเปรี้ยง ยังดีที่เพื่อนร่วมงานน่ารัก บ้านพักราคาถูกก ไม่เจอคนไทย ได้กินอาหารนานาชาติ สถานที่เที่ยวพี่ไปมาหมดละคะ ตั้งแต่ Sydney ,Melbourne, Tasmania, Mildula (ใกล้ๆ Adelaide) อื่นๆ พี่ได้อะไรมากมายจาก Work Holiday Program in Australia แม้ว่างานจะหนัก แต่เงินดีมาก ที่พักถูก ทำงานในระบบของชาวออสซี่ และมีเพื่อนต่างชาติมากมายคะ

P' Ning, Work Holiday Program

Fruit Picking Job

 • Pay Rate AUD$100-$200/ day
 • Share Room AUD$95/week
 • Able to apply 2nd Work Holiday Visa
 • 1 hour fly from Melbourne Airport
 • Limited Booking