Work and Holiday Australia

โครงการ Work & Holiday Australia ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว พร้อมทำงานในออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์เข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย เรียนรู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวออสเตรเลีย ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยรัฐบาลออสเตรเลีย และไทยประกาศตกลงเพิ่มโควต้ารับผู้สมัตรมากขึ้นแต่มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กดโควต้าหน้า website ด้วยตัวเอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และยื่นเอกสารคำร้องขอ Work Holiday Visa ด้วยตัวเองเช่นกันที่ VFS Center ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

 

WORK & HOLIDAY PROGRAM

Duration: Study English 2 months in Melbourne + Work 6++months *School will arragne for the job interview and job placement in Australia.

Job Start Date: Normally Between 4-6 weeks after successfully completing English Course at INUS English Melbourne

Requirement: Immediate English Level or higher at INUS English

Valid Work Holiday Visa for Full Time Work for more than 6 months

ข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาเจ้าหน้าที่ Add Line: https://lin.ee/x6ZKYvO

Opening Jobs in Australia

HOT JOBS รับจำนวนจำกัด ตำเเหน่งงานเต็มเร็วมาก Housekeeping, Room Attendant, Public Area Attendantม Food and Beverage, Food and Beverage Attendant, Kitchen, Kitchen Steward, Cook, Commis Chef เลือกทำงานในเมือง Regional Area ของออสเตรเลีย โอกาสสมัครวีซ่าทำงานระยะยาว Australian Regional Areas

OVOLO Hotel Canberra

Ovolo Hotel has 68 rooms – Cosy, Original, Creative and Meandering. Each one is unique. In addition there are 39 apartments known as Design Icons.

Work: 25+ Hours Per Week
PAY RATES: Monday-Friday $25.08 Saturday $30.09
Sunday $35.11 Public Holidays $50.15

Midnight Hotel Canberra

Midnight Hotel is Canberra’s latest 5 star hotel.  199 premium luxury rooms, packaged
in a chic high-design setting. 

Work: 25-30+ Hours Per Week
PAY RATES: Monday-Friday $26.03 Saturday $31.23
Sunday $36.44 Public Holidays $52.05

The Avenue Hotel Canberra

The Avenue Hotel Canberra is one of Canberra’s newest five star luxury hotels located in the heart of Canberra’s CBD.

Work: 25+ Hours Per Week
PAY RATES: Monday-Friday $26.03
Saturday $31.23 Sunday $36.44

Kings Canyon Resort

Kings Canyon Resort boasts amazing views of Australia’s natural environment. An oasis in the outback it offers 128 comfortably appointed rooms in addition to holiday caravan park
accommodation

Work: 38 +2 Hours Per Week – Full Time
PAY RATES: Monday to Friday – $20.82
Saturday – $26.03 Sunday – $31.23
Public Holidays – $46.85

Emirates One & Only Wolgan Valley

This luxury spa resort with mountain views is set on a 2800 hectare conservation and wildlife reserve within the Greater Blue Mountains World Heritage Area.

Work: 38 Hours Per Week – Full Time
PAY RATES: Annual Salary of $49,944 Gross

Rydges Capital Hill

Rydges Capital Hill offers 186 well-appointed guest rooms and spa suites.

Work: 25+ Hours Per Week
PAY RATES: Monday to Friday – $25.08
Saturday – $30.09 Sunday – $35.11
Public Holidays – $50.15

Hamilton Island Queensland

 Hamilton Island is one of the Whitsunday Islands in Queensland close to the Great Barrier Reef. Most of the car-free island is covered in bushland, and the coast is fringed by coral reefs.


Work: 38+2 Hours Per Week – Full time
PAY RATES: Monday to Friday – $22.40 
Saturday – $22.40 Sunday – $22.40 


ABODE HOTEL TUGGERANONG

Abode Hotel Tuggeranong provides apartment style hotel accommodation, including new and spacious rooms. 

PAY RATES:  Monday to Friday – $26.03
Saturday – $31.23 Sunday – $36.44
Public Holidays – $52.05

 

Tangalooma Island Resort

Tangalooma Island Resort is only a 75 minute catamaran cruise from Brisbane. It is the perfect family holiday destination forguests seeking a unique adventure, educational or nature based
experience.

Work: 30 + hours per week
PAY RATES: Monday to Friday – $26.03
Saturday – $31.32 Sunday – $36.44
Public Holidays. – $52.05

Abode Narrabundah Canberra
House Keeping and Room Attendant  PayRate: Monday – Friday $28.46 Saturday $34.16 Sunday $39.85 Public Holiday $56.93
Cafe Luxxe Canberra
Food & Beverage Attendant.  PayRate: Monday – Friday $25.06 Saturday $30.08 Sunday $35.09 Public Holiday $55.14
Lady Elliot Island ECO Resort
House Keeping and Room Attendant.  PayRate: Monday – Friday $28.46 Saturday $28.46 Sunday $28.46 Public Holiday $28.46
The Woden Hotel Canberra
Housekeeping Room Attendant
Pay Rate: Monday to Friday – $25.28
Saturday – $30.33 Sunday – $35.39
Public Holidays – $50.55
Mantra Hotel 
Perth, Darwin, Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Hobart and Adelaide
Housekeeping Room Attendant Monday to Friday – $25.28 per hour
Saturday – $30.33 per hour Sunday – $35.39 per hour Public Holidays – $50.55 per hour

CHEF

A chef creates memorable culinary experiences for customers in restaurants and a variety of other dining establishments. Their main responsibilities include preparing, cooking, arranging and presenting food to be served to diners, planning menus and overseeing the operations of the food establishment they work in.

FOOD & BEVERAGE

Food and Beverage Assistant need food service and waiting skills, alongside excellent customer service skills and the ability to communicate well with guests. Food and Beverage Assistants also need excellent knowledge of food preparation and hygiene standards.

Food and Beverage Assistants typically require English and maths. This demonstrates that they have the ability to communicate and perform basic arithmetic tasks if needed. Formal education or catering training isn’t necessary if the employer offers on-the-job training to applicants. Employers can also look for applicants with an existing skill set who have taken a course in food and beverage service or courses related to hospitality.

RECEPTIONIST

The hotel receptionist serves as the first point of contact for all guests at our organization. As such, the ideal candidate should be friendly, welcoming, patient, helpful, and knowledgeable. Their duties may include greeting guests as they come in, managing the check-in and check-out process, answering questions and requests, and helping with administrative tasks at the front desk. The hotel receptionist must be trustworthy and able to work well with little direct supervision. The satisfaction and comfort of each guest is our top priority, and the hotel receptionist’s attitude and behavior should reflect that at all times.

KITCHEN HELP

Kitchen helpers perform various cleaning, maintenance, preparation, and stocking duties in the kitchens of restaurants, hospitals, schools, and nursing homes. They wash dishes, help cooks prepare meal ingredients, and clean kitchens.

HOTEL BARISTA

A Barista is a professional who makes and serves beverages such as coffee, tea and specialty beverages. They are responsible for taking customer orders and payments. They also clean and sanitize their work areas, seating areas and equipment/tools.

FOOD CATERING

A caterer provides, transports, and prepares food for clients, particularly for special events such as conferences, weddings, celebrations, or large gatherings. Responsibilities may include not only providing and preparing food but also serving it and cleaning up afterwards.

ROOM ATTENDANT

Room attendants are responsible for cleaning and servicing guest rooms in order to provide a pleasant and comfortable experience for guests. They ensure that all rooms are inviting and clean and they address all guest queries politely and knowledgeably.

BAR ATTENDANT

A bar attendant or bartender, works behind a bar in a hospitality setting, such as a restaurant, nightclub, cocktail bar or pub. They usually make drinks, serve customers and keep the bar area clean.

PUBLIC AREA ATTENDANT

Public area attendants are responsible for maintaining clean and safe conditions in public spaces. They commonly work in places like airports, shopping malls, hotels, convention centers, stadiums, etc. Their duties may include cleaning floors, walls, windows, restrooms, trash cans, etc., as well as monitoring equipment such as vacuums or floor buffers to ensure that they’re properly maintained and functioning correctly.

Work and Holiday Visa โควต้าเเละวีซ่าทำงานออสเตรเลีย

 * เนื่องจาก Work Holiday Program เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับรัฐบาลไทย ดังนั้นขั้นตอนการลงทะเบียนขอโควต้า ขอใบรับรองจากกรมกิจกรรมเด็กเเละเยาวชน และการดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า Working Holiday Visa ผู้สมัครต้องดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด ควรดูข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจโครงการ Work Holiday Visa Program มากขึ้น

ประกาศจากประเทศออสเตรเลีย Australian Minister of Homeaffairs จำนวนโควต้าผู้สมัคร Work Holiday Program in Australia

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร Work Holiday Program in Australia ที่กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน

Apply Work Holiday Visa ผู้ที่สนใจหลักสูตร Work Holiday Program Australia ต้องดำเนินการสมัครยื่นขอ Work Holiday Visa ด้วยตัวเองโดยสามารถดูรายละเอียดเเละขั้นตอนได้จาก Australian Immigration Home Affairs

คุณสมบัติในการยื่นขอ Work Holiday Visa Australia

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุ18-35 ปี

3.จบปริญาตรี

4.มีผลภาษาIELTS 4.5ประเภทไหนก็ได้ ทุกbandต้องไม่มีbandไหนต่ำกว่า4.5

5.กดโควต้าได้

6.Bank Statement $5000AUD+

***ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ ต้องหาที่พักและสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันได้ไม่เกิน 6 เดือน

ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการด้านวีซ่า Work and Holiday Visa Australia.  Line ID: https://line.me/ti/p/dyIQM9pJRU

 

Study and Job Interview Preparation

Job Interview

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนสร้าง login ขอ password ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.กดโควต้า ออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (รอบละ 2,000 คน)

3.เมื่อกดโควต้าได้แล้ว ให้ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และออนไลน์ (รอบละ 2,000 คน)

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่  กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่อยู่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850-7,0 2253 9116-7(อัตโนมัติ) หมายเลขโทรสาร 0 2651 6483 
E-mail : [email protected] 

2. การกดโควต้า

ก่อนกดผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS  4.5 ทุกทักษะ หรือคะแนน TOEFL iBT คะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ * กดโควต้ารอบที่1 ประมานเดือน กรกฎาคม และรอบที่2 ประมานเดือน กุมภาพันธ์  

วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของ ดย. http://dcy.go.th/webnew/main/ ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

 

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอโควต้ามีดังนี้

1.ใบสมัคร ฉบับจริง

2.บัตรประชาชน ทั้งสำเนาและฉบับจริง

3.ทะเบียนบ้าน ทั้งสำเนาและฉบับจริง

4.หนังสือเดินทาง Passport ทั้งสำเนาและฉบับจริง

5.หลักฐานทางการเงินรับรองเงินบัญชี $5000AUD ทั้งสำเนาและฉบับจริง

6.แผนการเดินทางคราวๆ ไม่เกิน1หน้า เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ฉบับจริง

7.ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ทั้งสำเนาและฉบับจริง

8.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งสำเนาและฉบับจริง

9.หลักฐานที่เกี่ยวกับผลการทดสอบทักษะภาษา *อย่างใดอย่างหนึ่ง* ทั้งสำเนาและฉบับจริง

10.บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หลังสมัครออนไลน์) ฉบับจริง

11.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

12.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

4. ขั้นตอนการขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1 สมัคร ImmiAccount

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นวีซ่า Work and Holiday

ขั้นตอนที่ 3 ขอใบตรวจสุภาพ

ขั้นตอนที่ 4 นัดหมาย VFS (ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในไทย)

** ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย The Trendy Office Building 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 (BTS NANA, ทางออกหมายเลข 3)   โทรศัพท์ : 02 118 7100  หรืออีเมลล์ : [email protected]  โดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย  จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

5. เอกสารในการขอวีซ่า Work Holiday Visa

1.ค่าวีซ่า $485 AUD และค่าทำไบโอเมตทริกซ์ (การถ่ายรูปภาพใบหน้า การสแกนลายนิ้วมือ 851 บาท

2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) ที่มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน สแกนหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้สแกนด้วย)

3.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4.5 cm.x 3.5 cm.

4.บัตรประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงและฉบับแปล

5.ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ฉบับจริงและฉบับแปล

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริงและฉบับแปล

7.หลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร หรือเรียนรด. (สำหรับผู้ชาย) ฉบับจริงและฉบับแปล

8.หลักฐานการศึกษา Transcript และใบรับรองจบปริญญาบัตร ฉบับจริงและฉบับแปล

9.หลักฐานการทำงานหลังเรียนจบ ฉบับจริงและฉบับแปล

10.หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง

11.หลักฐานการสมรส (ในกรณีสมรสแล้ว) ฉบับจริงและฉบับแปล

12.แผนการเดินทาง/Statement of purpose ฉบับจริง

13.หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ฉบับจริง

14.หลักฐานการเงิน ฉบับจริง

15.Evidence of Source of Fund (ในกรณีที่มีเงินเพิ่มเข้ามาไม่นาน)ฉบับจริงและฉบับแปล

16.Financial Support Letter ฉบับจริง

17.บัตรประชาชน Sponsor ฉบับจริงและฉบับแปล

18.ทะเบียนบ้าน Sponsor และหลักฐานเชื่อมความสัมพันธ์ถึงผู้สมัคร ฉบับจริงและฉบับแปล

19.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล Sponsor ฉบับจริงและฉบับแปล

20.หลักฐานการทำงาน Sponsor ฉบับจริงและฉบับแปล

21.หลักฐานการเงิน Sponsor ฉบับจริง

22.Evidence of Source of Fund (ในกรณีที่มีเงินเพิ่งเข้ามาไม่นาน) ฉบับจริง

23.หลักฐานเกี่ยวกับประกันการเดินทาง (Optional) ฉบับจริง

24.Letter of Offer จากสถานศึกษาที่สมัครเรียนไว้ (Optional) ฉบับจริง

พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เรียนจบใหม่มีความฝันอยากออกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิต เห็นในสิ่งที่ต่างไปจากการใช้ชีวิตเดิมๆที่ประเทศไทย และอยากได้โอกาสทำงานกับชาวต่างชาติ เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม มีรายได้เพียงพอคลอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนั้น Work Holiday Program in Australia จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์น้องๆได้เป็นอย่างดี แต่การทำงานในหลักสูตรนี้การทำงานแบบเเรงงานเต็มเวลา Full Time + OT เช่นเก็บผลไม้ ทำงานในโรงเเรม ร้านอาหาร ร้านขายของ ซึ่งน้องๆควรเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมนะคะ

หนึ่งในประสบการณ์สำคัญที่จะไม่ลืมเลยคะ คือมีครั้งนึงพี่เลือกไปทำงานฟาร์มกลางรัฐวิคตอเรีย แต่พี่ไม่ได้ศึกษาก่อนไปเรื่องอากาศและเค้าทำงานกันยังไง พอพี่ไปถึงพี่ต้องทำงานกลางแดดร้อนมากที่สถาพคล้ายคลึงทะเลทราย แทบจะเป็นลมเพราะ พี่ไปทำงานช่วงหน้าร้อนอีกด้วย ร้อนที่สุดคือ 43 องศา และได้ชั่วโมงการทำงานน้อยเพราะข้อจำกัดทางอากาศที่ร้อนเกินไป (ตัดสินใจผิดแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คะ)

งานอื่นๆที่ทำในช่วงไป Work Holiday Program in Australia เช่นงานแรกที่หาได้เลย คือ งานพนักงานเสิร์ฟที่คาเฟ่ในมหาลัยแห่งหนึ่งใน Sydney ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ 5 – 8 ชั่งโมงขึ้นอยู่กับความยุ่งของร้าน งานนี้ทำให้เราทำงานกับชาวต่างชาติเยอะมาก งานที่สอง คือ งานพาร์ทไทม์เสริฟที่ร้านอาหารไทย บรรยากาศสนุกสนานแบบไทยๆ ที่สำคัญได้กินอาหารไทยแท้ๆ ในต่างเมืองกินฟรีและยังห่อกลับบ้านได้ด้วย เจ้าของร้านใจดี งานที่สาม ไปเก็บสตรอเบอร์รี่ที่ Tasmania  งานนี้เจอแต่ชาวยุโรปล้วนๆ ( ้อย่างหล่อ เลือกไม่ถูกกันเลย ) มีคนญี่ปุ่นไม่กี่คน เป็นประสบการณ์สนุกๆปาร์ตี้ๆซะส่วนมากหลังเสร็จจากงาน งานสุดท้าย คือ งานไร่องุ่นกลางแดดเปรี้ยง ยังดีที่เพื่อนร่วมงานน่ารัก บ้านพักราคาถูกก ไม่เจอคนไทย ได้กินอาหารนานาชาติ สถานที่เที่ยวพี่ไปมาหมดละคะ ตั้งแต่ Sydney ,Melbourne, Tasmania, Mildula (ใกล้ๆ Adelaide) อื่นๆ พี่ได้อะไรมากมายจาก Work Holiday Program in Australia แม้ว่างานจะหนัก แต่เงินดีมาก ที่พักถูก ทำงานในระบบของชาวออสซี่ และมีเพื่อนต่างชาติมากมายคะ

P' Ning, Work Holiday Program

Job Related

  • Employee Share Apartment $130-$180 per week
  • Discounted Meal
  • Overtime pay and Holiday Pay ++
  • Job Rotation
  • Ongoing Job Training & Closely Job Monitor by HR