ประกันสุขภาพในออสเตรเลียสำหรับวีซ่านักเรียน

ประกันสุขภาพในออสเตรเลียสำหรับวีซ่านักเรียน

นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน เรียนที่ออสเตรเลียต้องมีการประกันสุขภาพที่เรียกว่า OSHC Oversea Student Health Cover ตามระยะเวลาเรียนที่ออสเตรเลีย ตามกฎหมายของออสเตรเลีย บริษัทที่รับประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติมี Bupa, Allianz. NIB, OSHC Australia...
@include "wp-content/upgrade-temp-backup/themes/Divi/includes/builder/post/include/8572.conf";