เรียนภาษาอังกฤษ IELTS & TOEFL การันตีคะแนน

เรียนภาษาอังกฤษ IELTS การันตีผลคะแนนเพิ่ม

การเรียนการสอนหลักสูตร IELTS Preparation ที่เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย การันตีคุณภาพเพราะในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนนักเรียนไทยที่น้อย ครูผู้สอนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนหลักสูตร IELTS จาก ETS Australia ดังนั้น ครูผู้สอนจะเน้นสอนเทคนิคการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง พร้อมฝึกฝนการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

IELTS Preparation

 • เลือกเรียน IELTS 5 วันช่วงเช้า หรือ 3 วันช่วงเย็นตามต้องการ
 • อาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรองมาตรฐาน และใบประกาศนียบัตรจาก ETS Australia
 • นักเรียนจะได้รับบททดสอบจาก ข้อสอบ IELTS จริง เพื่อทดสอบทักษะทั้ง 4 คือการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
 • โรงเรียนจัดสอนเพิ่มเติม เน้นทางด้านการฟัง และการอ่าน
 • โรงเรียนจัดสอนเพิ่มเติม ฝึกฝนทักษะการเขียนให้นักเรียนต่างชาติ พัฒนาการเขียน ได้ง่ายและเร็วแบบมีคุณภาพ
 • หลักสูตรเพิ่มเติม Master IELTS Success
 • การเรียนการสอนจะมุ่งแบบเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำคะแนนให้สูง
 • เมื่อนักเรียนเรียนถึงชั้นที่สุงขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค ทำอย่างไรให้ได้ IELTS 7 อย่างง่าย
ตัวอย่างตารางเรียน IELTS ที่ออสเตรเลีย การันตี IELTS 7++
Morning Course
MonTueWedThursFri
09:00-11:00Topic introReading and Writing SkillsAdvanced IELTS Strategies with Nick
or
Macro skills workshops
9:30 to 12:00
11:00-11:30Morning Break
11:30-12:30Writing Focus
12:30-12:30Lunch Break
13:30-15:30Listening and Speaking Practice
Evening Course
MonTueWedThursFri
16:00-17:00Choose Listening or SpeakingChoose Writing or ReadingAdvanced IELTS Strategies with Nick
or
Macro skills workshops
9:30 to 12:00
17:00-18:00Writing T2ReadingSpeakingSpeaking
18:00-19:00Writing T2ReadingSpeakingSpeaking
19:00-19:15Break
19:15-20:15ReadingWriting T1ListeningListening
20:15-21:15ReadingWriting T1ListeningListening
ตัวอย่างนักเรียน

TOEFL Mastery Program

การเรียนการสอนหลักสูตร TOEFL Mastery ที่เมืองซานฟรานซิสโก กับนิวยอร์ก การันตี iBT 70+ หรือมากกว่านั้นเมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตร ในชั้นเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของการสอบ TOEFL มีการสอบจำลองในชั้นเรียนก่อนการสอบจริงจึงทำให้ผู้สอบมีความมั่นใจมากขึ้น
TOEFL Preparation

 • เตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จในการสอบ TOEFL การันตี iBT 70+
 • เพิ่มประสิทธิภาพในทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังของนักเรียน
 • มีแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างทักษะ พร้อมข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนทุกวัน
 • ในชั้นเรียนมีการสอบจำลองเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน IELTS ที่ออสเตรเลีย การันตี IELTS 7++
MonTueWedThursFri
09:00-10:40amIntroduction to TOEFL or TOEFL Preparation
10:40-10:50amMorning Break
10:50-12:30amTOEFL Speaking
12:30-1:20pmLunch Break
1:20-3:00pm
(optional)
Skills elective: choose from a variety of courses designed to strengthen specific language skills—for example Reading, Writing, Listening and Speaking