Study Aged Care & Work

Work in Brisbane

การันตีงานระหว่างการทำงาน เพื่อโอกาสทำงานในออสเตรเลียระยะยาว หลังเรียนจบ

      นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จากทั่วโลกการตัดสินใจเลือกเรียน Package Course: English / IELTS + Certificate III in Individual Support or Certificate IV in Ageing Support เรียนที่เมือง Brisbane Australia ด้วยเห็นผลสำคัญว่าเมืองบริสเบนเป็นเมืองท่องเที่ยว พักผ่อนของคนสูงอายุ เเละนักท่องเที่ยวยุโรปที่มาอยู่อาศัยแบบระยะยาว นอกจากนี้เมืองบริสเบนเป็นเมืองที่ปลอดภัยเเละค่าครองชีพต่ำกว่าเมืองอื่นๆของออสเตรเลีย หลังเรียนจบนักเรียนต่างชาติจะได้รับ Certificate เพื่อต่อยอดในการทำงานในออสเตรเลีย Nursing Home, Retiring Home, Aged Care Residential, and Age Care Facility ทำงานออสเตรเลียรายได้ดีระยะยาว ตัวอย่างรายได้ทำงานที่ออสเตรเลียอ้างอิง Indeed and Seek Australia รัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 50,000 ตำแหน่งในอุตสาหกรรมนี้ในอีกห้าปีข้างหน้า

$35-$37/hr (800 บาทต่อชั่วโมง)

$5,000-$6,500/mo (115,000 บาทต่อเดือน)

$60,000-$70,000/yr (1.3ล้าน บาทต่อปี)

Certificate III in Individual Support & Work

หลังเรียนจบ คุณจะได้เริ่มต้นอาชีพของคุณในอุตสาหกรรมบริการชุมชน หลักสูตรนี้จะมอบทักษะที่จำเป็นในการสนับสนุนและดูแลผู้คนในบ้าน ชุมชน หรือการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคล คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มทักษะทางเทคนิคที่หลากหลายในการดูเเลคนสูงอายุ รวมทั้งเรียนรู้การสื่อสารในการทำงานเป็นทีม หลักสูตรเฉพาะทางนี้จะมอบทักษะในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ครูผู้มีประสบการณ์สูงให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวพร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสาขานี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาเรียน 35 weeks เรียน 2 วันต่อสัปดาห์ ค่าเรียน $5,500 ค่าอุปกรณ์การเรียน $250 *ฝึกงานทำงาน 120 hours (ทางโรงเรียนมีบริการเเนะนำจัดหางานในออสเตรเลียระหว่างเรียนเเละหลังเรียนจบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร: อายุไม่เกิน 30ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะเเนน IELTS 5.5

Core Units วิชาหลัก:

– Provide individualized support

– Facilitate the empowerment of people receiving support

– Support independence and wellbeing

– Recognize healthy body systems

– Communicate and work in health or community services

– Work with diverse people

– Work legally and ethically

– Apply basic principles and practices of infection prevention and control

– Follow safe work practices for direct client care

Elective units วิชาเลือก:

– Provide support to people living with dementia

– Work effectively in aged care

– Contribute to ongoing skills development using a strengths-based approach

– Support community participation and social inclusion

– Work effectively in disability support

– Deliver care services using a palliative approach

Certificate IV in Ageing Support & Work

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลในบ้าน ชุมชน ที่อยู่อาศัย หรือด้านสุขภาพ ภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุกำลังประสบกับการเติบโตที่แข็งแกร่ง หลักสูตรนี้จะให้ทักษะที่จำเป็นในการประสานงานการบริการที่ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้สูงอายุ เรียนรู้วิธีการให้บริการสนับสนุนโดยใช้แนวทางแบบประคับประคอง ครูผู้มีประสบการณ์สูงให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวพร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานสาขานี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาเรียน 52 weeks เรียน 2 วันต่อสัปดาห์ ค่าเรียน $6,500 ค่าอุปกรณ์การเรียน $250 *ฝึกงานทำงาน 120 hours (ทางโรงเรียนมีบริการเเนะนำจัดหางานในออสเตรเลียระหว่างเรียนเเละหลังเรียนจบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร: อายุไม่เกิน 30ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะเเนน IELTS 5.5

Core Units วิชาหลัก:

– Facilitate the interests and rights of clients

– Facilitate the empowerment of older people

– Coordinate services for older people

– Implement interventions with older people at risk

– Provide support to people living with dementia

– Facilitate individual service planning and delivery

– Meet personal support needs

– Support independence and wellbeing

– Support relationships with carers and families

– Work with diverse people

– Manage legal and ethical compliance

– Deliver care services using a palliative approach

– Develop and maintain networks and collaborative partnerships

– Recognise healthy body systems

– Follow safe work practices for direct client care

Elective units วิชาเลือก:

– Use business technology

– Implement falls prevention strategies

– Address the needs of people with chronic disease

– Use communication to build relationships

– Develop, implement and review quality framework

– Work with people with mental health issues

– Assist clients with medication

Career Opportunities - Successful completion of the Course

Aged Care Worker, Respite Care Worker, Personal Care Giver, Disability Services Worker, Direct Care Worker, Home Help Worker, Personal Care Worker, Support Worker, Age Care Activity Worker, Care Supervisor, Personal Care Worker, Personal Care Assistant, Residential Care Officer, Care Team Leader, Disability Support Worker, Care Service Team Leader