เรียนภาษาอังกฤษอเมริกา

General English เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

General English หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกาที่นิยมมากที่สุด มี 3 หลักสูตร หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเต็มเวลา 18-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English 24-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ Part-Time เรียน 15-18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนช่วงเช้า ช่วงบ่าย หรือช่วงเย็นตามต้องการ

วิชาเรียน

วิชาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่อเมริกา มีดังนี้

 • Speaking
 • Listening
 • Pronunciation
 • Understanding
 • Conversation
 • Grammar
 • Writting
 • Essay
 • Advance English Communication
 • Discussion Circle
 • English Communication
 • English for Academic Purposes
 • TOEFL Preparation
 • International Business English

วันเรียน

สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่อเมริกา เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ วันศุกร์เรียนครึ่งวัน

เวลาเรียน

ตัวอย่างตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่อเมริกา ภาคเช้า

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:00-10:40 amMorning CourseMorning CourseMorning CourseMorning CourseMorning Course
10:50-12:30pmMorning CourseMorning CourseMorning CourseMorning CourseMorning Course
12:30-1:20pmLunch Break
1:20-3:00pm2 lessons of self-study2 lessons of self-study2 lessons of self-study2 lessons of self-studyNo Class

ตัวอย่างตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่อเมริกา ภาคบ่าย

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
1:20-3:00amAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon Course
10 minute break
3:10-5:10pmAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon CourseNo Class
10 minute break
5:20-6:10pmAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon CourseAfternoon CourseNo Class