เรียนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์

General English เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

General English หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพและเป็นสนามกีฬากลางแจ้ง การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ให้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เน้นกิจกรรมการสร้างเพื่อน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ บรรยากาศที่สวยงาม ปลอดภัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่รักธรรมชาติ

วิชาเรียน

วิชาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ มีดังนี้

  • Speaking
  • Listening
  • Pronunciation
  • Understanding
  • Conversation
  • Grammar
  • Writting
  • Essay
  • Advance English Communication

วันเรียน

สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ เรียน 5 วันต่อสัปดาห์

MonTuesWedThurFri
9:00-10:30Presentation and skills-based lessons
10:45-12:15Presentation and skills-based lessons
12:15-13:15LunchActivities Weekend trips Self-study Free time
13:15-15:15Topic based communicative lessons