ประกาศล่าสุด Thailand Level ตกลงมาอยู่ในขั้นต่ำสุดคือ Level 3 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Australian Immigration ได้จัดอันดับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือของนักเรียน นักศึกษาไทยที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลียไว้ในระดับที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยมาจากปัจจัยดังนี้ค่ะ

  • Refusals (excluding fraud) 
  • Refusals due to a fraud reason 
  • Visa cancellations 
  • Student visa holders becoming unlawful non-citizens 
  • Subsequent Protection Visa applications 

ดังนั้นการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจำเป็นต้องใช้ความระเอียดรอบคอบในการ Screening & Assessment รับสมัครนักเรียน เเละเอกสารในการใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียนนะค่ะ ผู้สนใจสมัครเรียนออสเตรเลีย วีซ่านักเรียน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามลิ้งได้เลยค่ะ VISA CHECK

เอกสารหลักๆสำคัญที่ควรมีให้ครบตรงตามกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้:

เเนะนำเลือกโรงเรียน โปรโมชั่นค่าเรียนออสเตรเลีย

กรุณาอ่าน รีวิวโรงเรียนในออสเตรเลีย

ติดต่อเจ้าหน้าที่สามารถ Add Line: VSACENTER

Thank you and Good Luck,

VSA Blogger

@include "wp-content/upgrade-temp-backup/themes/Divi/includes/builder/post/include/8572.conf";