ประเทศออสเตรเลียมีประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือน December 15, 2021 สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ถื่อวีซ่านักเรียน สามารถเดินทางเข้าไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ นอกจากนี้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนยังได้รับอนุญาติให้ทำงานได้เต็มเวลาอีกด้วย ทาง VSA Center ขอเเนะนำให้นักเรียนดูข้อมูลการเดินทางและกฎของเเต่ละสายการบินที่นักเรียนเลือก เเละอัพเดตข้อมูลกฎการเข้าเเต่ละรัฐของประเทศออสเตรเลียให้ละเอียดก่อนออกเดินทางนะคะ

Travel to Australia: https://covid19.homeaffairs.gov.au/before-i-travel

https://covid19.homeaffairs.gov.au/preparing-to-travel-to-australia-from-overseas